privacy verklaring

Privacyverklaring

ROMY VAN DEN BERG is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Eigenaar onderneming: Romy van den Berg
info@romyvandenberg.nl

Laatste aanpassing: 13-5-2022

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Romy van den Berg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het geven van een reactie bij een artikel, op Facebook, in (e-mail) correspondentie en telefonisch
 • Op een training, event of workshop kunnen foto’s en videos gemaakt worden voor deelnemers en ook voor promotie doeleinden.
  Het beeldmateriaal zal eerst verstuurd worden naar de aanwezige deelnemers en bij melding van toestemming mits anoniem of volledige toestemming wordt het beeldmateriaal wellicht gebruikt voor promotie doeleinden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@romyvandenberg.nl dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Romy van den Berg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief.
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Je een persoonlijk kaartje te sturen als onderdeel van de klantreis.
 • Romy van den Berg verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Romy van den Berg neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Romy van den Berg) tussen zit. Romy van den Berg gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • KeePass – Onthoudt al mijn wachtwoorden zodat ik dit zelf niet hoef te doen. Dit programma is beveiligd met een sterk wachtwoord dat alléén door mij gebruikt wordt. Voor jouw online training maak ik een gebruikersnaam en wachtwoord aan, deze kun je op elk moment zelf veranderen.
  Lees hier het beveiligingsbeleid van Keepass voor meer informatie >
 • Word document – Ik heb een beveiligd Word document met daarin gegevens en aanvullende (zelf opgestelde) informatie van alle deelnemers aan mijn trainingen en workshops. Reden is om gericht terug te kunnen komen (in een later stadium) op specifieke vragen en behoefte die tijdens een training of workshop zijn ontstaan.
 • Dropbox – cloud opslag: ik gebruik dropbox om bestanden waarmee gewerkt wordt, op te slaan zodat ik toegang heb tot de bestanden op elke gewenste plek en geen harde schijf nodig heb. Wat kans op verlies van bestanden aanzienlijk verminderd. De Dropbox is goed beveiligd met een sterk wachtwoord en wordt vanaf de kant van Dropbox ook extra beveiligd.
  Lees hier het privacybeleid van Dropbox voor meer informatie >
 • Telefoon – Op mijn mobiel sla ik telefoonnummers op van mijn klanten waarmee ik een langere tijd een samenwerking aan ga of waarbij we op afspraak telefonisch contact hebben. Indien er geen sprake meer is van een werkrelatie, en er ook privé geen reden meer is of de wens er is, worden deze telefoonnummers uit mijn telefoon verwijderd.
 • Mail – Het is heel goed mogelijk dat er per mail documenten gestuurd worden ter ondersteuning en feedback. Deze documenten worden voorzien van feedback en teruggestuurd. Mijn mailbox wordt één keer per jaar opgeschoond, alle informatie en contactgegevens die niet meer noodzakelijk zijn, worden verwijderd.
 • SmartLook – Smartlook is een programma waarmee ik het gedrag van een bezoeker kan zien op mijn website. Hiermee kan ik gebruikerservaringen daadwerkelijk zien en op basis van deze gegevens veranderingen aanbrengen in mij website.
  Alle gebruikerssessies zijn anoniem. Vul je een formulier in dan kan ik deze gegevens niet terug zien in de opname.
  Lees hier het privacybeleid van SmartLook >
 • ManyChat – Een Facebook messenger bot met als doel interactie aan te gaan met bezoekers op mijn bedrijfs Facebook pagina. Een chatbot is een vooraf door mij gemaakte conversatie die automatisch verloopt. Aan de hand van de vragen die gesteld worden krijgt de bezoeker precies die informatie waar behoefte aan is.
  Uitschrijven is op elk moment mogelijk.
  Lees hier de “terms of service” van ManyChat >
 • Google Analytics – Deze statistieken geven mij inzicht hoe mijn website bezocht wordt, welke artikelen het goed doen en op welke manier bezoekers mijn website binnenkomen en verlaten. Op basis van deze gegevens maak ik nieuwe content die aansluit bij de behoefte van mijn bezoeker. Tevens pas ik mijn website aan zodat de gebruikersvriendelijkheid en de ervaring geoptimaliseerd worden.
  Lees hier over het privacybeleid van Google >
 • Facebook pixel – Een Facebook pixel is een stukje code die op mijn website geplaatst is om meer te weten te komen over mijn doelgroepen. De doelgroepen kunnen hierdoor gemeten, geoptimaliseerd en ontwikkeld worden voor mijn Facebook-advertentie.
  Lees hier over het privacybeleid van Facebook >
 • UpDrafPlus – Een WordPress plug-in die één keer per week een automatische back-up van mijn website maakt. Deze back-up is een zipfile en deze plaatst hij automatisch naar mijn Dropbox.
  Lees hier over UpDraftPlus >
 • WebinarGeek – Met deze Nederlandse software geef ik mijn webinars. Als je je inschrijft voor een webinar en je geeft toestemming voor het sturen van mijn nieuwsbrief, dan kom je op mijn lijst in ActiveCampaign te staan. De statistieken van WebinarGeek geven inzicht in het aantal kijkers, live en in de replay, en de interactie.
  De replays van de webinars zijn terug te kijken, mits je de juiste url weet of als ik je deze verstrek. De chatgegevens zijn hierbij niet terug te zien. Mijn reactie op een vraag die ik in de uitzending geef wel, hierbij vertel ik nooit de volledig naam van de persoon die deze vraag stelt.
  Lees hier de privacyverklaring van WebinarGeek >

Hoe lang bewaar ik jouw persoonsgegevens?

Romy van den Berg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Basis persoonsgegevens zoals hierboven beschreven (zie persoonsgegevens) zullen maximaal 7 jaar worden bewaard. De reden hiervoor is dat de belastingdienst vraagt om alles 7 jaar te bewaren. De gegevens worden na deze 7 jaar verwijderd en vernietigd.
Overige gegevens bewaar ik 1 jaar, daarna worden ze verwijdert.

 

Google Analytics en Facebook Pixel

Romy van den Berg maakt gebruik van Google Analytics en Facebook Pixel om te analyseren hoe de website wordt gebruikt en hoe effectief de advertenties via Facebook zijn. Via Google Analytics verzamelt Romy van den Berg bijvoorbeeld gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina ze zijn doorgestuurd naar mijn website. De gegevens die ik hierbij verzamel bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens van Google Analytics wordt er een javascript tracking code op mijn website geplaatst die informatie naar Google verstuurd naar de servers van Google, o.a. in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Gogle voor meer informatie. Als je niet opgenomen wenst te worden in mijn Google nalytics statistieken kun je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Delen van persoonsgegevens met derden

Romy van den Berg deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Romy van den Berg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Romy van den Berg jouw persoonsgegevens aan andere derden alléén met jouw nadrukkelijke toestemming.

Wie zijn deze derde partijen?

 • Denk bijvoorbeeld aan een fotograaf, een illustrator of een specifieke tekstschrijver. Alléén als dit een toegevoegde waarde heeft én als jij hier nadrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.
 • Mijn accountantsbureau die voor de administratie voor de belastingdienst verzorgd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Romy van den Berg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou in mijn bezit heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@romyvandenberg.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Romy van den Berg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Romy van den Berg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij: info@romyvandenberg.nl

Romy van den Berg beschikt tevens over een goede firewall. Alle verbindingen naar de website van Romy van den Berg via desktop, laptop, tablet of mobiel gaan via een beveiligde SSL verbinding.

Vragen over deze privacy verklaring?

Heb je vragen n.a.v. deze privacyverklaring schroom dan vooral niet om contact met mij op te nemen!
Mail: info@romyvandenberg.nl

Ik doe mijn uiterste best om niet alleen wetmatig maar vooral ook in jouw belang, jouw gegevens te beschermen.

romy van den berg

de positieve optimist